Sunday , April 18 2021

NHO har vedtatt lockout i sykepleierstreikensmp-stories-top-widget

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ikke si om Regjeringen vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd:

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleier forbund og NHO Service og Handel, og det er partene som harvs for å løse den.

– Jeg legger til grunn at parthen gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie i en epost til Aftenposten.

Hauglie understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å verderere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

Norsk Sykepleier forbund (NSF) har tatt ut 56 sykepleiere av rundt 500 i streiken som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel.

Lockout руб предложение со сторок на приложение.

– Lockout er vorig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på atenen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øgrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med de som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i mouse for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

NHO: Flere i mouse for å gå konkurs

Hun mener at NHO har strukke seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flue av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier Kaltenborn.

Norsk Sykepleier forbund reagerer sterkt mot at NHO iverksetter lockout.

– Lockout betyr at du skal låse døren og stenge. Vi som sykepleiere kan ikke gå fra alvorlige syke pasienter. Vi har klare krav på oss i Helsepersonelloven som sier at vi ikke kan gå exclamation pleietrengende pasienter, sier forbundsleder Eli Gunhild By til Aftenposten.

– Hva gjør dere nå?

– Det er svært alvorlig at de gjør det på denne måten og at vi ikke kommer i mål med moderate minstelønnskrav på linje med resten offentlig sektor. Våre krav er het i tråd med resten samfunnet og har en ramme på 2,8 prosent.

– Vi har 116 000 medlemmer og har forhandlet og fått gjennom disse kravene i de andre tariffområdene med KS, Spekter og Virke, sier By og anklager NHO for å be regjeringen fatte vedtak som knebler sykepleiere ansatt i privat sektor.

Regjeringen avgjør tvungen lønnsnemnd

– Hvordan reagerer sykepleierne?

– It's worth it.

– Hva skjer nå?

– Det tar fire dager fra lockout varsles til de stenger dørene. Streiken pågår de neste fire dagene. Såer det opp til helsemyndighetene og i siste instans Regjeringen om de vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd eller ikke.

– Det er svært alvorlig at et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier Eli Gunhild By.

Legeforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds lovlige streik for forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi reagerer derörter på NHOs bruk av lockout i denne arbeidskampen: Beslutningen er et uakseptabelt forsøk på å komme seg ut av konflikten ved å fremprovosere tvungen lønnsnemnd. Bruken av lockout skjer i situasjon hvor Sykepleierforbundet fører en fullt lovlig og ansvarlig streik av begrenset omfang, i en arbeidskonflikt om minstelønnsnivåer, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

By sier at lockout er et svært uvanlig virkemiddel i norsk arbeidsliv.

– Den meste kjente etter krigen er het tilbake fra 1986, da NHO het Norsk Arbeidsgiverforening, og den lockouten førte til at NAF-direktør Pål Kraby måtte gå. Og syste lockout før det var i 1931, da militæret ble satt inn for å slå ned de streikendes camp i det etter hvert så kjente Menstad-slaget.

– Det har siden nærmest vært et bannlyst begren i norsk arbeidsliv, og det er meget spesielt at det skal gjenoppstå i forbindelse med en lovlig strech som handler om minstelønn for sykepleiere, sier By.

NHO: Lockout er lovlig virkemiddel

– Lockout errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr – Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier Kaltenborn.

SV-leder Audun Lysbakken sier at det er «Alvorlig at NHO setter pasienters liv og helse i mouse på denne måten»

– Det. Vi ser ene v voldsom eskalering av konflikten. Når NHO på denne måten forsøker å presse fram tvungen lønnsnemd ved å sette liv og helse i mouse, viser de verke respekt for streikeretten eller de pasientene som blir skadelidende, sier Lysbakken.

Sykepleierstreiken startet 25. oktober. Pasienthoteller, respiratorteam, gatehospital og rehabiliteringsinstitusjoner rammes av streiken.


Source link