Friday , December 4 2020

Nytt forskningsprosjekt på smitte og biosikkerhet i lakseoppdrettProsjektet har tittelen «Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon», og er finansiert av FHF.

– Dersom vi lykkes med dette prosjektet – å etablere en ny standard som anerkjennes og aksepteres av næring og myndigheter for implementering i løpet av de neste 5-10 år – så skriver vi historie, sier Øyvind Oaland, direktør for FoU og teknologi globalt i Mowi i en melding.

Logistikk og drift

Han er en av næringsrepresentantene i referenceegruppen til prosjektet.

– Vi vil dermed sikere at vi kan realisere ambisjonene om en bærekraftig vekst. Ambisjonene bør ikke være noe mindre enn dette, og det skal vi klare, fortsetter Oaland.

Prosjektet skal fremskaffe dokumentasjon på betydningen av ulike logistikk-, drifts- og strukturmessige forhold i næringen knyttet til risiko for spredning av smittestoff og sykdommer.

Nye anbefalinger

Målet er blunt annette å lage anbefalinger for beste praksis knyttet til optimal smittesikring og biosikkerhet i produksjon av laksefisk. Dette inkluder risikohåndtering, konsekvensutredning, og tiltak som kan sikre en kostnadseffektiv implementering.

– Når vi tar tak i dette nå, er det for å starte et arbeid som kan legge grunnlaget for nye anbefalinger og konkrete tiltak som vil ha stor betydning for smittesikring på kort og lang sikt, sier Sven Martin Jørgensen, fagansvarlig i FHF i meldingen.

Prosjektet har en tidsramme på 1 ½ år, og ledes av BDO i samarbeid med Åkerblå.


Source link